Embassy of Belgium in Romania
Home Newsroom Post-Brexit procedures, controls, handling, and traffic flows in/to Belgian seaports

Post-Brexit procedures, controls, handling, and traffic flows in/to Belgian seaports

Brexit is a fact. From the 1st of January 2021 onwards, the United Kingdom will no longer be part of the customs union and the internal market of the European Union. The controls and procedures that are applied at the external border of the EU will then also be applied to freight from and to the United Kingdom.

Belgium is an important logistic hub in Europe providing freight handling and shipping services for businesses in various European countries. Belgian authorities and ports are well accustomed to handling requirements and procedures for freight to and from countries outside of the EU.  They have been preparing for the new situation with regard to the United Kingdom.

In order to best prepare for these new procedures, controls, and traffic flows, and thus ensure a smooth flow of goods to and from the UK via Belgian ports, companies exporting, importing and transporting freight to and from the UK can find an overview of webpages with relevant information hereafter:

 
1. New procedures and controls for transport from and to the UK

 
2. Handling sequence of traffic flows undergoing the procedures at the Belgian seaports and the use of port community ICT-systems in this context

 
3. Real Time traffic information

 

Proceduri, controale, manipulare mărfuri și fluxuri de trafic post-Brexit în / către porturile maritime belgiene

 
Brexit-ul este o realitate. Începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai face parte din uniunea vamală și piața internă a Uniunii Europene. Controalele și procedurile care se aplică la frontiera externă a UE se vor aplica și transportului de marfă din și către Regatul Unit.

Belgia este un important hub logistic în Europa, care oferă servicii de manipulare marfă și transport maritim pentru companii din diferite țări europene. Autoritățile și porturile belgiene sunt obișnuite să gestioneze cerințele și procedurile pentru transportul de mărfuri către și dinspre țările din afara UE. Acestea s-au pregătit inclusiv pentru noua situație privind Regatul Unit.

Pentru a se adapta cât mai bine la noile proceduri, controale și fluxuri de trafic și pentru a asigura astfel un flux de mărfuri cursiv către și dinspre Marea Britanie prin porturile belgiene, companiile care exportă, importă și transportă mărfuri către și din Regatul Unit pot consulta mai jos o listă cu site-uri web relevante:

 
1. Noi proceduri și controale pentru transportul din și către Marea Britanie

 
2. Gestionarea fluxurilor de trafic care fac obiectul procedurilor în porturile maritime belgiene și utilizarea sistemelor ICT ale comunității portuare în acest context

 
3. Informații despre trafic în timp real