Ambassade van België in Roemenië

België in Roemenië

Welkom op onze website!

Blijf op de hoogte van consulaire aangelegenheden voor Belgen in Roemenië, de actualiteit van het Belgisch buitenlands beleid en andere nuttige info of evenementen.

Vacatures

Geïnteresseerd om het team van de ambassade te komen versterken als lid van het lokaal personeel? Hieronder vindt u onze openstaande vacatures.

Consular Officer

Lees de vacature hier.

Deadline voor sollicitaties: 5 september 2022

Volg ons dan op Facebook om op de hoogte te blijven van alle vacatures.

Reizen in tijden van COVID-19

Voor meer info over de voorwaarden voor reizen tussen België en Roemenië: consulteer ons reisadvies en deze pagina

Travellers Online

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer uw reis via Travellers Online. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

Het Koninkrijk België opent ereconsulaat in Timișoara

Timișoara - maart 2021 Het eerste ereconsulaat van het Koninkrijk België in Roemenië wordt geopend in Timișoara. De nieuwe ereconsul is Ovidiu Șandor. Hij is bekend voor de ontwikkeling van grote stedelijke reconversieprojecten zoals het City Business Center of de ISHO-wijk in het centrum van de stad. Hij is ook betrokken bij het artistieke en culturele leven via de Stichting Art Encounters.

Consulteer hier het volledig persbericht en de CV van dhr. Ovidiu Șandor.

Consulaire diensten en afspraken

NIEUW: Nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

U vindt hier alle belangrijke informatie over deze nieuwe procedure.

e-Consul

U bent een Belg die onlangs naar Roemenië is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Boekarest? Ga naar e-Consul! U hebt nu de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters, indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. U bent Belg

2. U bent niet ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (afgeschreven naar het buitenland)

3. U hebt gewone verblijfplaats in het consulair ressort van het beroepsconsulaat.  

4. U beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID, u kent zijn pincode en u bent in het bezit van een kaartlezer.

 Minderjarigen moeten nog aan een vijfde voorwaarde voldoen:

5. Zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers dan daar waar één van de ouders of voogd ingeschreven is.

Voor de nodige inschrijvingsdocumenten druk hier.

De post zal het dossier controleren en u op de hoogte brengen van de status van uw inschrijving.  

Onze consulaire diensten werken enkel op afspraak. U kan uw afspraken voor consulaire diensten (aanvraag paspoort, identiteitskaart, visa,…) online plannen via E-Appointment en Visa-On-Web

Hoe werkt E-Appointment?

U maakt een afspraak via deze link en kiest een bepaalde dienst. U zal een bevestigingsmail krijgen. Noteer dat de dienst die u vraagt moet overeenstemmen met uw werkelijke intentie, anders zal uw afspraak worden geannuleerd.

Indien u een afspraak maakt voor een visumaanvraag, vul dan eerst het visumaanvraagformulier in op Visa-On-Web. Daarna kan u met het dossiernummer (VOW…) een afspraak plannen via  E-Appointment.  

Kaartactivering eID

Vanaf januari 2020 kan de Belgische Ambassade in Boekarest eID, Kids-ID en hun certificaten activeren (om zichzelf te identificeren op internet) met de hulp van de speciale kaartlezer en uw persoonlijke PUK-code.

Kaartactivering en certificaatactivering:

  • kaarten en certificaten worden geactiveerd ENKEL IN AANWEZIGHEID VAN DE BURGER
  • een eID van een minderjarige van 12 tot 18 jaar kan enkel in aanwezigheid van die minderjarige geactiveerd worden
  • een Kids-ID mag wel door de ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) worden geactiveerd

Meer informatie: https://eid.belgium.be/nl

Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

De website laat u toe uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen

  • fouten te signaleren
  • uw contactgegevens meedelen
  • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
  • elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt

Meer info

Nieuws

21 sep

Tijdens haar bezoek aan New York in het kader van UNGA77 – de 77ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - zal minister van Buitenlandse zaken, Hadja Lahbib, samen met Europees commissaris voor crisisbeheersing Janez Lenarčič en de minister van Gender, Familie en het Kind van de Democratische Republiek Congo, Gisèle Ndaya Luseba, een side-event voorzitten rond de strijd tegen straffeloosheid inzake conflictgerelateerd seksueel geweld.

20 sep

In september begint een nieuwe zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar wat is daar precies aan de hand? En wat zijn de prioriteiten die België in dit multilaterale forum naar voren wil brengen? Om te begrijpen hoe dit belangrijke VN-orgaan werkt, nodigden we Birgit Stevens uit, directeur van de VN-afdeling van onze Federale Overheidsdienst.

18 sep

Op 19 september wordt de 77ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York geopend.

07 sep

Nicolas Fierens Gevaert wordt de nieuwe woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

05 sep

Van maandag 5 tot vrijdag 9 september vinden opnieuw diplomatieke contactdagen plaats in het Egmontpaleis.