Ambassade van België in Roemenië

België in Roemenië

Welkom op onze website!

Blijf op de hoogte van consulaire aangelegenheden voor Belgen in Roemenië, de actualiteit van het Belgisch buitenlands beleid en andere nuttige info of evenementen.

Reizen in tijden van COVID-19

Voor meer info over de voorwaarden voor reizen tussen België en Roemenië: consulteer ons reisadvies en deze pagina

Travellers Online

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer uw reis via Travellers Online. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

Het Koninkrijk België opent ereconsulaat in Timișoara

Timișoara - maart 2021 Het eerste ereconsulaat van het Koninkrijk België in Roemenië wordt geopend in Timișoara. De nieuwe ereconsul is Ovidiu Șandor. Hij is bekend voor de ontwikkeling van grote stedelijke reconversieprojecten zoals het City Business Center of de ISHO-wijk in het centrum van de stad. Hij is ook betrokken bij het artistieke en culturele leven via de Stichting Art Encounters.

Consulteer hier het volledig persbericht en de CV van dhr. Ovidiu Șandor.

Consulaire diensten en afspraken

NIEUW: Nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

U vindt hier alle belangrijke informatie over deze nieuwe procedure.

e-Consul

U bent een Belg die onlangs naar Roemenië is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Boekarest? Ga naar e-Consul! U hebt nu de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters, indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. U bent Belg

2. U bent niet ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (afgeschreven naar het buitenland)

3. U hebt gewone verblijfplaats in het consulair ressort van het beroepsconsulaat.  

4. U beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID, u kent zijn pincode en u bent in het bezit van een kaartlezer.

 Minderjarigen moeten nog aan een vijfde voorwaarde voldoen:

5. Zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers dan daar waar één van de ouders of voogd ingeschreven is.

Voor de nodige inschrijvingsdocumenten druk hier.

De post zal het dossier controleren en u op de hoogte brengen van de status van uw inschrijving.  

Onze consulaire diensten werken enkel op afspraak. U kan uw afspraken voor consulaire diensten (aanvraag paspoort, identiteitskaart, visa,…) online plannen via E-Appointment en Visa-On-Web

Hoe werkt E-Appointment?

U maakt een afspraak via deze link en kiest een bepaalde dienst. U zal een bevestigingsmail krijgen. Noteer dat de dienst die u vraagt moet overeenstemmen met uw werkelijke intentie, anders zal uw afspraak worden geannuleerd.

Indien u een afspraak maakt voor een visumaanvraag, vul dan eerst het visumaanvraagformulier in op Visa-On-Web. Daarna kan u met het dossiernummer (VOW…) een afspraak plannen via  E-Appointment.  

Kaartactivering eID

Vanaf januari 2020 kan de Belgische Ambassade in Boekarest eID, Kids-ID en hun certificaten activeren (om zichzelf te identificeren op internet) met de hulp van de speciale kaartlezer en uw persoonlijke PUK-code.

Kaartactivering en certificaatactivering:

  • kaarten en certificaten worden geactiveerd ENKEL IN AANWEZIGHEID VAN DE BURGER
  • een eID van een minderjarige van 12 tot 18 jaar kan enkel in aanwezigheid van die minderjarige geactiveerd worden
  • een Kids-ID mag wel door de ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) worden geactiveerd

Meer informatie: https://eid.belgium.be/nl

Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

De website laat u toe uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen

  • fouten te signaleren
  • uw contactgegevens meedelen
  • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
  • elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt

Meer info

Nieuws

06 dec

Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft besloten een vrijwillige bijdrage van 400.000 euro toe te kennen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voor een programma ter bestrijding van illegale wapenhandel in Noord-Macedonië. Illegale wapenhandel vanuit de Balkan blijft voor België een belangrijk punt van bezorgdheid inzake het waarborgen van de veiligheid in Europa en de regio.

02 dec

Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken heeft beslist om 300.000 euro toe te kennen aan de Implementation Support Unit (ISU) van het Ottawaverdrag inzake antipersoonsmijnen.

25 nov

25 november 2021 markeert de 30ste verjaardag van de internationale campagne "16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld". Deze campagne loopt van 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) tot 10 december (internationale mensenrechtendag) met als doel geweld tegen vrouwen en meisjes uit de wereld te bannen.

22 nov

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir brengt van 23 tot 28 november een werkbezoek aan de Democratische Republiek Congo (DRC). Het bezoek richt zich op vrouwenrechten, gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld. Ontmoetingen met Congolese vrouwen en lokale en internationale organisaties die zich bezig houden met deze thematieken staan centraal tijdens het bezoek.

18 nov

Eerder deze maand vond een ongeval plaats in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, waarbij een tankwagen explodeerde. Meer dan honderd mensen kwamen hierbij om het leven, meer dan honderd anderen raakten gewond en liepen hierbij vaak ernstige brandwonden op. Sierra Leone heeft na het ongeval een hulpvraag ingediend bij het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming, met onder andere een specifieke vraag naar medisch materiaal.