Ambassade van België in Roemenië

België in Roemenië

Welkom op onze website!

Blijf op de hoogte van consulaire aangelegenheden voor Belgen in Roemenië, de actualiteit van het Belgisch buitenlands beleid en andere nuttige info of evenementen.

Reizen in tijden van COVID-19

Voor meer info over de voorwaarden voor reizen tussen België en Roemenië: consulteer ons reisadvies en deze pagina

Travellers Online

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer uw reis via Travellers Online. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

Het Koninkrijk België opent ereconsulaat in Timișoara

Timișoara - maart 2021 Het eerste ereconsulaat van het Koninkrijk België in Roemenië wordt geopend in Timișoara. De nieuwe ereconsul is Ovidiu Șandor. Hij is bekend voor de ontwikkeling van grote stedelijke reconversieprojecten zoals het City Business Center of de ISHO-wijk in het centrum van de stad. Hij is ook betrokken bij het artistieke en culturele leven via de Stichting Art Encounters.

Consulteer hier het volledig persbericht en de CV van dhr. Ovidiu Șandor.

Consulaire diensten en afspraken

NIEUW: Nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

U vindt hier alle belangrijke informatie over deze nieuwe procedure.

e-Consul

U bent een Belg die onlangs naar Roemenië is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Boekarest? Ga naar e-Consul! U hebt nu de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters, indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. U bent Belg

2. U bent niet ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (afgeschreven naar het buitenland)

3. U hebt gewone verblijfplaats in het consulair ressort van het beroepsconsulaat.  

4. U beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID, u kent zijn pincode en u bent in het bezit van een kaartlezer.

 Minderjarigen moeten nog aan een vijfde voorwaarde voldoen:

5. Zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers dan daar waar één van de ouders of voogd ingeschreven is.

Voor de nodige inschrijvingsdocumenten druk hier.

De post zal het dossier controleren en u op de hoogte brengen van de status van uw inschrijving.  

Onze consulaire diensten werken enkel op afspraak. U kan uw afspraken voor consulaire diensten (aanvraag paspoort, identiteitskaart, visa,…) online plannen via E-Appointment en Visa-On-Web

Hoe werkt E-Appointment?

U maakt een afspraak via deze link en kiest een bepaalde dienst. U zal een bevestigingsmail krijgen. Noteer dat de dienst die u vraagt moet overeenstemmen met uw werkelijke intentie, anders zal uw afspraak worden geannuleerd.

Indien u een afspraak maakt voor een visumaanvraag, vul dan eerst het visumaanvraagformulier in op Visa-On-Web. Daarna kan u met het dossiernummer (VOW…) een afspraak plannen via  E-Appointment.  

Kaartactivering eID

Vanaf januari 2020 kan de Belgische Ambassade in Boekarest eID, Kids-ID en hun certificaten activeren (om zichzelf te identificeren op internet) met de hulp van de speciale kaartlezer en uw persoonlijke PUK-code.

Kaartactivering en certificaatactivering:

  • kaarten en certificaten worden geactiveerd ENKEL IN AANWEZIGHEID VAN DE BURGER
  • een eID van een minderjarige van 12 tot 18 jaar kan enkel in aanwezigheid van die minderjarige geactiveerd worden
  • een Kids-ID mag wel door de ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) worden geactiveerd

Meer informatie: https://eid.belgium.be/nl

Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

De website laat u toe uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen

  • fouten te signaleren
  • uw contactgegevens meedelen
  • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
  • elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt

Meer info

Nieuws

02 jun

Vandaag en morgen brengen Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez, Minister van Defensie Ludivine Dedonder en de directeur sub-Sahara Afrika van de FOD Buitenlandse Zaken, Philippe Bronchain – als vertegenwoordiger van Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib die in extremis in Brussel was weerhouden – een werkbezoek aan Niger, om er een pilootproject van de unieke geïntegreerde aanpak – diplomatie, development en defensie - van België te officialiseren.

27 mei

Op vrijdag 26 mei heeft een diplomatieke conferentie van 70 staten in Ljubljana (Slovenië) een historisch akkoord goedgekeurd over een nieuw multilateraal verdrag inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering voor de vervolging van de ernstigste internationale misdrijven voor nationale rechtbanken.

24 mei

Na de zware overstromingen stelde Italië een internationale vraag om noodhulp via het Europese mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de respons op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

24 mei

Vandaag zal de officiële delegatie de hoofdstad Dakar verlaten om, in Bandia en Diamniadio, onder meer nieuwe investeringen te bekijken van Belgische bedrijven die al geruime tijd in Senegal actief zijn.

23 mei

Van 21 tot 25 mei leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Senegal. Het programma voor maandag en dinsdag vindt plaats in de hoofdstad Dakar, waar een waaier aan B2B-vergaderingen en sectorale workshops, een bezoek aan de haven van Dakar en ontmoetingen met de autoriteiten zijn gepland om nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden tussen België en Senegal te verkennen.